Fiskeværet Reine i Lofoten?

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i fiskeværet «Reine i Lofoten» — laget ved hjelp av KI.

Omtrent klokka 24.00 natt til søn­dag be­gynte det å lyne og tordne og der­etter å regne noe for­fer­de­lig i Oslo. Ute på ver­andaen på hytta i Odins hage var det så ille at jeg nesten ikke kunne høre noen ting fra radioen og tenkte at jeg heller burde vært på et trive­lig­ere sted. 

Tidligere på kvelden så jeg på noen bilder av nabo­katta Lussi som dess­verre døde i vinter. Savner henne veldig, og tenkte at hva om jeg lagde noen katte­bilder ved hjelp av kunst­ig intel­li­gens ved bruk av Micro­soft Bing billed­skaper. Etter å ha prøvd meg fram og skrevet noen for­skjell­ige in­struk­sjoner om hvor­dan jeg ville ha bild­ene, ble resul­tatet slik.

Etter at bild­ene ble gene­rert, har jeg brukt data­pro­gram­met Photo­Zoom Pro 8 til å lage en Batch der alle bild­ene skulle be­hand­les sam­tidig, slik at alle bild­ene i en og samme prosess ble for­størra og lagt til billed­punkter, som egent­lig ikke finnes, med kun få taste­trykk på dataen. Og etter denne Batch-prosessen var over, tok jeg til slutt og be­hand­la bild­ene ett og ett i Photo­Shop og just­erte litt på farger, kon­trast og met­ning og la på ei hvit ramme. Om det ligner så mye på fiske­været Reine i Lo­foten, er jeg ikke så vel­dig over­bevist om, men synes resul­tatet ble ganske så morsomt!

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Fiskeværet «Reine i Lofoten» laget ved hjelp av kunstig intelligens.
Fiskesorterer i «Reine i Lofoten».

Kommentarer