Karl Johans gate

Karl Johans gate med Grand Hotel.

2. påske­dag, 18. feb­ruar 2022 var vi en liten tur i Drammen og be­søkte fam­ilien til kona. Etter å ha gått Sofien­berg­parken på tvers, tok vi trik­ken fra Olaf Ryes Plass ned til Jern­bane­torget. Der­etter gikk vi opp­over Karl Johans gate og jeg tok disse bild­ene fra Tostrup­gården opp til Natio­nalthe­atret T-bane- og Jern­bane­stasjon — hvor vi tok toget fra... 

Tostrupgården med Tostrup uteservering.

Victoria Nasjonal Jazzscene.

Arne Durban: «Lekende barn».

Arne Durban: «Lekende barn».

Statue av Henrik Wergeland

Karl Johans gate.

Universitetets aula.

Universitetets aula.

Per Ung: Skuespilleren Johanne Dybwad.

Wikipedia: «Johanne Dybwad (født 2. august 1867 i Christiania, død 4. mars 1950 i Oslo) var en ledende skuespillerinne ved Nationaltheatret fra 1899 til 1947. Hun var også regissør.»   

... «Dybwad debuterte i 1887 på Den Nationale Scene i Bergen. Fra 1888 var hun ved Christiania Theater, hvor hun snart ble en ledende Ibsen-skuespiller. Hun var en av de første i norsk teater som utviklet en intim psykologisk realistisk spillestil, især gjennom arbeidet med kvinnerollene i Ibsens samtidsskuespill. 

Gjennom sin 60-årige karriere spilte hun de fleste av Ibsens kvinneroller, både de yngre og de eldre, og ikke bare på Nationaltheatret, men også på turneer og gjesteopptredener i utlandet.» Les mer på Wikipedia.

Skuespilleren Johanne Dybwad.

Skuespilleren Johanne Dybwad.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

........................................................

Kommentarer