Grevlingbesøk på parsellen på Solvang 1!

Nattlig grevlingbesøk i Liljebakken i Solvang kolonihager, avdeling 1.

Vi har ofte be­søk av dyr vi helst vi ikke vil ha her i kolo­ni­hagen. Om vint­eren er det rå­dyr og elger inne på Sol­vang, avd. 1 og om som­meren er det også sett både harer, grev­linger og rever. 

Mange kolo­nister liker ikke at at råd­yrene spiser tuli­pan­løker og rose­knopper. Synes selv at det her helt i orden at både elgen og rå­dyr fin­ner veien hit om vint­er­en, men skjønner kolo­nist­ene som ikke vil ha rå­dyr her om som­meren. Og i natt er det et eller anna dyr som har spist opp alle knop­pene på den ene rose­busken vår. Og det må vel være et rå­dyr!? 

Her har vi ei lita his­torie om et grev­ling­be­søk  på en nabo­pars­ell i LiIje­bakken på Solvang 1 fra samme dato i 2014, og som jeg da skrev på min konto på Google Foto:

Da Elsie våknet opp om morg­enen 21. juni 2014 merket hun at den ene kort­siden av hytta si var gravd opp.  Det er ob­ser­vert flere grev­linger her i kolo­ni­hagen for tiden, så det kan vel ikke være annet enn en grev­ling som ville ned i kjel­leren. Etter hvert kom det noen naboer til og var nys­gjer­rige. Elsie som ikke lik­er seg nede i kjel­leren, spur­te om det var noen som var mod­ige nok til å gå ned dit for å under­søke om det var noen grev­linger! En av nabo­ene dristet seg ned, men nei da, der var det selv­sagt ingen grev­ling. Og godt var det!

Etter en del flir­ing og råd­slag­ning, ble det fore­slått å legge noen større stein­er inn­til hytte­veggen og der­etter fylle jorda og iso­la­sjons­massen til­bake igjen, og så satse på at grev­lingen ikke ville prøve seg igjen.

Resultatet av et grevlingbesøk i Liljebakken i Solvang, avdeling 1.

Nysgjerrige naboer diskuterer...

... hva en skal gjøre med situasjonen...

Her dyttes det på med stein...

Og så var det bare å dytte noen større steiner i hullet og fylle massen tilbake igjen og smile av det hele!  Og senere utover dagen ble det bare en morsom historie, greveling, grevelang!

Og nå ler vi bare litt, greveling, grevelang!

Bilder på Google Foto
.........................................

Kommentarer