Rusletur gjennom Solvang kolonihager, avdeling 3

Fotomontasje fra Solvang kolonihager, avdeling 3 ved Nordbergveien i Oslo.

Søndag 19. juni var det godt og fint vær her på Solvang, avd. 1 og vi be­stemte oss for å ta en rusle­tur gjen­nom de fire andre av­del­ing­ene i Solvang koloni­hager. Etter først å ha rusla gjen­nom Solvang 2, vært innom noen be­kjente på Solvang 5, var vi og be­søkte Søn­dags­caféen på Café Utsikten på avd. 4. 

Etter å ha vært en times tid på Café Utsikten og nytt ut­sikten ned­over avd. 4 og Oslo, gikk vi ned Solvang 4 ned til Nord­berg­veien og over og inn i avd. 3, for å  fort­satte ned avd. 2 til­bake til Solvang 1, hvor vi bor. 

For­rige gang jeg rusla rundt i de andre kol­oni­hage­av­del­ing­ene var 2. pinse­dag i år da jeg også var inn­om Solvang avdeling3.

Det var et flott søn­dags­vær og som all­tid vel­dig trive­lig å rusle rundt og se hvor fint det er for tiden i de andre kolo­ni­hage­av­del­ing­ene og på de enk­elte koloni­hage­par­sell­ene. Solvang 3 har som de andre av­del­ing­ene flotte pars­eller og vel­stelte hytter, og er en oase og et sommer­para­dis for alle oss som er så held­ig og privi­leg­ert at en har fått tak i en koloni­hage­par­sell i Oslo.

Den største for­skjel­len mellom av­deling 1 og av­d. 3, er nok at Solvang 3 har net­ting­gjer­der i sted­et for hek­ker som ytre hegn mel­lom par­sell­ene og vei­ene. Ellers er det all­tid fint og fro­dig her — akku­rat som i de andre fire av­del­ing­ene på Sol­vang. Bild­ene her er kun fra deler av Sol­vang 3, men flere bil­der vil nok komme ut­over som­meren. Ellers var det litt mot­lys da jeg gikk ned­over av­del­ingen, noe flere av bild­ene bærer litt preg av...

Har som van­lig lekt meg en del i Photo­shop og prøvd å lage noen humo­rist­iske ver­sjoner av bild­ene der jeg har mont­ert inn litt egen­mekka grafikk og et mani­pul­ert bilde av meg selv og div­erse ting jeg tid­lig­ere har tatt bil­der av på div­erse rusle­turer rundt om­kring i av­del­ing­ene i Solvang koloni­hager.  Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

Kolonihageidyll fra Solvang 3. 

Kolonihageidyll fra Solvang 3. 

Utsikt fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fint tre på Solvang 3. 

 Fin hytte på Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fin hytte på Solvang 3. 

Også «sauer» på Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

 Fine blomster på Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

Utsikt fra Solvang 3. 

 Fotomontasje fra Solvang 3. 

Parsellhage på Solvang 3. 

Parsellhage på Solvang 3. 

Rododendron på  Solvang 3. 

Rododendron på  Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Fotomontasje fra Solvang 3. 

Parsell på Solvang 3. 

Parsell på Solvang 3. 


Fotomontasje fra Solvang 3. 

Flott hytte på Solvang 3. 

... og deretter gikk vi over til avd. 2... (kommer)

Flere bilder fra samme dato
på min konto på Google Foto

.........................................

Bilder fra tidligere turer på Solvang 3
på min konto på Google Foto:
............................................

Kommentarer