Havneområdet i Strömstad i Sverige

Utsikt fra ferga «Color Hybrid» til Laholmen Hotel i Strömstad i Sverige.

Lørdag 17. sept. var jeg med to av vel­ferdsl­agene vi har i Solvang kolonih­ager, avd. 1; Dame- og Gubbelaget på tur til Ström­stad i Sverige. Først buss klokka 08.30 fra Solvang til Nordby kjøpes­enter i Ström­stad. Der­etter ble det en kort tur til System­bo­laget og om­trent klokka 13.30 var det ferje fra Ström­stad til Sande­fjord, og så buss videre til­bake til Oslo. 

Alle bild­ene her er tatt like før og etter av­gang Ström­stad fra øverste og nest øverste dekk på det nesten helt nye skipet «Color Hybrid», som påstås i hoved­sak å gå på batteri. Ellers ble skipet bygd og fer­dig­stillet like før korona­pande­mien, men den førte til at skipet ble lagt i opp­lag inn­til pandemien hadde lagt seg. Og nå har hel­dig­vis den verste pande­mien lagt seg og det vakre skipet er satt i drift.

Alle bild­ene er tatt med mobil­tele­fon med litt for­skjel­lige inn­stillinger. Jeg har også for­søkt å ta mange over­lap­pende bilder og brukt disse til å lage pano­rama­bilder.

Ellers var vi hel­dig med været og fikk en vel­dig fin tur med bussen, fint vær under opp­holdet i Ström­stad, vel­dig fint vær og blikk­stille under over­farten med «Color Hybrid» til Sande­fjord og der­etter fint vær med bussen hjem til Oslo. Så det ble en helt grei tur med en trive­lig og god buffé på båten. Og til­bake sitter vi med litt mat og andre god­saker som for­håp­ent­ligvis varer ei stund utover høsten.

Takk til Dame- og Gubbelaget på Solvang 1 for en fin tur!

Et flott skip: «Color Hybrid»!

Har «rappa» bildet over fra hjemme­siden til et shippingselskap og brukt det til noen foto­mon­tasjer. Blir jeg ikke anmeldt, får jeg kanskje noen gratisbilletter med ferja!

Utsikt fra skipet til Strömstad.

Utsikt til Havneområdet i Strömstad.

Utsikt til Havneområdet i Strömstad.

Utsikt til Havneområdet i Strömstad.

Utsikt til Laholmen Hotel i  Strömstad.

Utsikt til Havneområdet i Strömstad.

Havneområdet i Strömstad.

Havneområdet i Strömstad.

Laholmen og havneområdet i Strömstad.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

.................................

Bilder på Google Foto fra besøk
i Strömstad-området i 2017:

Kommentarer