Graffiti eller Street Art i Larnaca

Street Art, gatekunst eller Graffiti om en vil, helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Alle byer har sin tagging og Graff­iti. Også Larnaka! Jeg har siden jeg var på ferie her for første gang i 2015, sett vel­dig mye stygg tagg­ing og en del flott graf­fiti. Tag­gingen og graf­fitien finner vi oft­est i om­råder av byen der h­us­ene er falle­ferd­ige og vente­r på å rives. Mange hus er rev­et eller pus­set opp etter 2015 og mye flott graf­fiti har der­med blitt borte. 

De fleste bild­ene her er tatt i om­rådet rundt Smart Dis­count Shop i Gamle­byen i Lar­naka hvor det er blitt rev­et en­ormt mange byg­ninger de siste år­ene og hvor det nå er masse mid­ler­tid­ige park­er­ings­plas­ser og stor bygge­aktivi­tet.

Jeg vet at det fort­satt er mye graf­fiti ved hoved­buss­holde­plas­sen i Lar­naka, men der har jeg ikke vært innom i år. Ellers skal en skal nok ikke se bort fra at en del av dag­ens graf­fiti­kunst­nere blir mor­gen­dag­ens store male­kunst­nere!

Jeg synes at det finnes veldig mye bra graf­fiti rundt om­kring i de by­ene jeg har besøkt, også her på Kypros. At graf­fiti­en ofte blir tagget over av mer ung­domme­lig kreft­er, er kanskje et ut­trykk for at skoler og lær­ere ikke har gode nok skole­til­bud og at for­eld­rene ikke har tid og ev­ner til å fri­gjøre barns krea­tivi­tet på en mer skap­ende måte, mener nå jeg.

Ellers har Larnaka noe de fleste andre byer mulig­ens ikke har: En hel byg­ning som er deko­rert med flott gate­kunst på tre av vegg­ene: Rise Street Art Hotel, som påstås å være et byens «hot­teste» hotell.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Veggmaleri av en kjent trekkspiller helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Gatekunst i et falleferdig område helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Og når man leker seg litt i Photoshop

Gatekunst i et falleferdig område i Gamlebyen i Larnaka.

Bygningen Rise Street Art Hotel Larnaca.

Street Art i et falleferdig området helt sentralt i Gamlebyen i Larnaka.

Fotomontasje fra Rise Street Art Hotel.

Flere bilder på min konto
på Google Foto

Graffitibilder fra Larnaka på
 Google Foto fra tidligere år:

.....................................

Kommentarer