Secret Garden Wine and Coffee Bar, Larnaka

Stilig veggmaleri innerst i bakgården til Secret Garden, helt sentralt i Larnaka.

Hittil har vi under årets opp­hold her i Lar­naka vært tre ganger på den trive­lige puben og rest­au­ranten Secret Garden Wine and Coffee Bar i gata Saint Lazarus 28, som ligger like i nær­heten av byens mest kjente bygning, Lasarus-kirka

Har siden 2015 vært i Lar­naka hvert år unn­tatt i 2021. De to siste år­ene har nok ramma Kypros mye hard­ere enn Norge etter at kor­ona­en brøt ut i 2020. Nå er det ingen aktive kor­ona­til­tak på Kyp­ros unn­tatt at det opp­ford­res til å bruke munn­bind på buss når det er mye folk, men det er det vel­dig få som bryr seg om.

Vi har i de år­ene vi har vært i Lar­naka vært her i feb­ruar og mars og har for det meste brukt å sitte ute på for­tauet foran Secret Garden og glane på folke­livet foran Lasarus-kirka. Men nå i okt.-nov. har det vært for varmt for oss å sitte direkte i sola og vi har der­for sittet for det meste i den trive­lig skyggefulle bak­gården de har. 

Og her er det vakre planter, fine eng­ler, flotte blomster­potter, gode stoler og vel­dig av­skjerma fra gata uten­for. Og her er det et rela­tivt stille miljø, med lav mus­ikk og en vel­dig fin og av­slappa stem­ning.
Trivelig!

KEO - Kurt Evert Odin!

Stilig blomsterpotte i bakgården på Secret Garden Wine and Coffee Bar.

Greit å ha en beskyttende engel med seg!

Fotomontasje fra bakgården på Secret Garden Wine and Coffee Bar.

Greit å ha en beskyttende engel med seg!

Stilig blomsterpotte i bakgården på Secret Garden Wine and Coffee Bar.

Stilig blomsterpotte i bakgården på Secret Garden Wine and Coffee Bar.

Stilig blomsterpotte i bakgården på Secret Garden Wine and Coffee Bar.

Bilder på min konto på Google Foto fra
flere besøk på Secret Garden i 2022

......................................

Bilder fra 20. oktober her på bloggen

......................................

Diverse bilder på min konto på Google Foto fra tidligere besøk på Secret Garden:

Hummer og kanari fra Secret Garden
Wine & Coffee Bar 2015 - 2018

Secret Garden Wine & Coffee Bar
(februar-mars 2018)

......................................

PC-optimalisert side:

Secret Garden

Kommentarer