Solvang kolonihager, avdeling 5

Fin syrin i Solvang kolonihager, avdeling 5 på Sogn i Nordre Aker i Oslo.

2. pinsedag, mandag 6. juni 2022 var jeg for første gang på rusle­tur gjen­nom tre av de andre av­deling­ene av Solvang koloni­hager; Solvang avdeling 2, 3 og 5.

Veldig flott pinse­vær og vel­dig trive­lig å rusle rundt og se hvor fint det er for tiden i de andre koloni­hage­av­deling­ene og på de enk­elte koloni­hage­par­sell­ene. Og Solvang 5 er som de andre koloni­hag­ene, en oase og et sommer­paradis for alle oss som er så held­ig og privi­leg­ert at en har fått tak i en koloni­hage­par­sell i Oslo.

Den største for­skjel­len mellom av­del­ing 1 (hvor jeg bor) og av­del­ing 5, er nok at av­del­ingen er enormt mye bratt­ere, mer kup­ert og har mye bedre ut­sikt ­ned­over Oslo. Den be­står av 45 pars­eller og lig­ger neden­for Nord­berg­veien. Ellers er det all­tid fint og fro­dig her — akku­rat som i de andre fire av­del­ing­ene av Sol­vang kolo­ni­hager. Bild­ene her er kun fra noen av par­sellene på av­del­ing 5, men flere bil­der vil nok sikkert komme ut­over som­meren.

Jeg har som van­lig lekt meg en del i Photo­shop og lagt på litt egen­mekka grafikk og et mani­pul­ert bilde av meg selv og en fin schäfer­hund jeg har «tjuv­lånt» for an­led­ningen... Og blir eieren sur for at jeg har tatt med meg bikkja hans, så får han se til å ha den i bånd fram­over!😇

Har alle­rede lagt ut en del bil­der fra 
av­deling 2 og avdeling 3  — og vil nok ta en tur til av­deling 4 med det første.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Fine veier på Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Kolonihageidyll på Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Kolonihageidyll på Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Fotomontasje fra Solvang 5.

Fin rododendron på  Solvang 5.

.............................................


Bilder fra tidligere turer på Solvang 5
på min konto på Google Foto:

Solvang 5 er ikke spesifisert, men har
adressene Poppelveien og Vestveien:

Kommentarer